Introductie BijmestMonitor Voorlichters/Adviseurs

Wij nodigen u van harte uit voor de introductiebijeenkomst 24 & 26 april.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

unnamed (1)

Introductie BijmestMonitor Telers/Agrariërs

Wij nodigen u van harte uit voor de introductiebijeenkomst 29 mei & 19 juni. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Zo biedt BijmestMonitor u meer grip op uw teelt (animatie)

Actuele informatie

Kalium en stikstof in ui gedurende de droogte

De cijfers van Eurofins Agro -gemeten met BijmestMonitor- van dit voorjaar laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld in de periode half april tot half mei kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali uit de grond te onttrekken. De afdeling R&D van Eurofins Agro heeft dit aangetoond met onderzoek op verschillende proefvelden en in praktijkvelden door heel Nederland met behulp van  ‘BijmestMonitor’.

Lees verder

Flinke verschillen in verloop minerale stikstof in de bodem, wat nu te doen?

Donderdag 14 juni is weer een meting gedaan van de minerale stikstof in de bodem. Vanaf de eerste meting van deze monitoring steeg de minerale stikstof in het praktijkveld naar 150 kg N/ha. Dit is het resultaat van de eerste bemesting, er was 170 kg N/ha bemest in het praktijkveld. Vervolgens bleef de voorraad aan minerale stikstof redelijk constant in het praktijkveld en daalde sterk begin juni. In het nulveld daarnaast is goed te zien hoe de mineralisatie van de stikstof in de bodem verloopt. Tot halverwege mei steeg de minerale stikstof in de bodem met ongeveer 30 kg N/ha, gerekend vanaf de eerste meting, en vervolgens daalde ook in het nulveld de minerale stikstof. De daling van de minerale stikstof in beide velden kan verklaard worden door opname door het gewas. Op 31 mei zat er 47 g stikstof per kg droge stof in het loof in het nulveld en deze lag op 51 g stikstof per kg droge stof in het praktijkveld. Doordat er in het nulveld minder loofmassa aanwezig is, is de totale opname aan stikstof flink lager in het nulveld ten opzichte van het praktijkveld. Aan de ene kant is stikstof opgenomen, aan de andere kant zal er ook een deel zijn uitgespoeld. In april is in deze regio 92 mm gevallen en in mei 57 mm. Landelijk was april ook wat natter en mei wat droger en warmer. Het bemestingsadvies voor het praktijkveld is 55 kg stikstof per ha en voor het nulveld 156 kg stikstof per ha.

Is extra zwavel is nodig?
.

In maïs komt zwavelgebrek steeds meer voor. Het S-gehalte in de bodem is de laatste jaren gestaag afgenomen. Dat heeft te maken met de verminderde depositie vanuit de industrie en ook de aanvoer uit dierlijke mest neemt af. Daar komt bij dat de mineralisatie van zwavel uit de bodem pas in juni echt op gang komt. Al met al genoeg reden om te checken of er voor uw maïs voldoende zwavel beschikbaar is en hoeveel het gewas al heeft kunnen opnemen. Met BijmestMonitor krijgt u snel antwoord op de vraag of bijmesten noodzakelijk is.

BijmestMonitor volgt Navigator op

BijmestMonitor is de opvolger van Navigator. Veel (aardappel)telers gebruikten Navigator voor informatie over de noodzaak van bijbemesting. BijmestMonitor biedt meer inzicht. Op basis van zowel grond- als gewasonderzoek krijgt u direct een beeld van de beschikbare nutriënten in de bodem en weet u hoeveel het gewas heeft opgenomen. U krijgt snel (binnen 2 dagen) een een concreet advies. Zo weet u exact hoe u kunt bijsturen; met een bijemstadvies voor hoofdelementen en sporenelementen. Het advies houdt rekening met nalevering op basis van eerder grondonderzoek. Introductieprijs van 90,00 EURO inclusief monstername (excl. BTW).

Gericht bijsturen na extreem zomerweer

In de huidige zomer worden warme en droge perioden – zeer plaatselijk – afgewisseld met stortbuien. De extremen van de zomer hebben impact op de beschikbaarheid van nutriënten. In warme, vochtige grond zorgt een actief bodemleven voor het vrijkomen van veel stikstof (N) en zwavel (S). In een droge bodem gebeurt juist weinig en nemen de gewassen weinig op. Zware buien veroorzaken uitspoeling van nutriënten. En als een perceel blank komt te staan, ontstaan weer andere bodemprocessen waardoor een deel van de stikstof vervluchtigt. Wilt u deze effecten gericht bijsturen? Met BijmestMonitor weet u waar u aan toe bent.

Programma bijeenkomsten

 
9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30 Welkom op de Expertdag
Inez Sinia, teamleider Marketing
9:45 Wat is de BijmestMonitor?
Arjan Reijneveld, productmanager
10:30 Nut & Noodzaak van bijsturen tijdens de teelt (met snapshots van bijmestonderzoek van appels, peer, prei, mais, sla, asperge)
Karst Brolsma, R&D
11:00 Pauze
11:15 BijmestMonitor & aardappelteelt
Alie Hissink, accountmanager
11:45 BijmestMonitor & proefonderzoek in uienteelt
Sjoerd Rombouts, a.i. R&D
12:15 Pakketten en prijzen
Alie Hissink, accountmanager
12:30 Lunch