Introductie BijmestMonitor Voorlichters/Adviseurs

Wij nodigen u van harte uit voor de introductiebijeenkomst 24 & 26 april.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

unnamed (1)

Introductie BijmestMonitor Telers/Agrariërs

Wij nodigen u van harte uit voor de introductiebijeenkomst 29 mei & 19 juni. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Zo biedt BijmestMonitor u meer grip op uw teelt

Actuele informatie

  • BijmestMonitor geeft inzicht in het stikstofgehalte in de bodem en het gewas. In een case studie in aardappelen in Noord-Brabant laat zien dat het nuttig is om rekening te houden met het N-leverend vermogen van de bodem. Belangrijk, want te veel stikstof leidt tot te...

  • “In de winter besteden wij veel aandacht aan de calciumbemesting omdat calcium bepalend is voor de kwaliteit van onze appels. Tijdens het groeiseizoen wil je weten of het goed gaat. Met BijmestMonitor kan dat. Zo nodig kunnen we bijsturen”, zegt Alouis van der Zandt van...

  • Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het Mg-gehalte van het loof lager is bij een hogere K-gift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren. Magnesium (Mg) is belangrijk in elke...

Programma bijeenkomsten

 
9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30 Welkom op de Expertdag
Inez Sinia, teamleider Marketing
9:45 Wat is de BijmestMonitor?
Arjan Reijneveld, productmanager
10:30 Nut & Noodzaak van bijsturen tijdens de teelt (met snapshots van bijmestonderzoek van appels, peer, prei, mais, sla, asperge)
Karst Brolsma, R&D
11:00 Pauze
11:15 BijmestMonitor & aardappelteelt
Alie Hissink, accountmanager
11:45 BijmestMonitor & proefonderzoek in uienteelt
Sjoerd Rombouts, a.i. R&D
12:15 Pakketten en prijzen
Alie Hissink, accountmanager
12:30 Lunch