Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het Mg-gehalte van het loof lager is bij een hogere K-gift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren. Magnesium (Mg) is belangrijk in elke teelt...

BijmestMonitor geeft inzicht in het stikstofgehalte in de bodem en het gewas. In een case studie in aardappelen in Noord-Brabant laat zien dat het nuttig is om rekening te houden met het N-leverend vermogen van de bodem. Belangrijk, want te veel stikstof leidt tot te...

“In de winter besteden wij veel aandacht aan de calciumbemesting omdat calcium bepalend is voor de kwaliteit van onze appels. Tijdens het groeiseizoen wil je weten of het goed gaat. Met BijmestMonitor kan dat. Zo nodig kunnen we bijsturen”, zegt Alouis van der Zandt van...

Om te weten of bijbemesten tijdens het groeiseizoen noodzakelijk is, heeft Eurofins Agro de BijmestMonitor ontwikkeld. Dit is een combinatie van grond- en gewasonderzoek tijdens het groeiseizoen. Het onderzoek maakt duidelijk wat de direct beschikbare nutriënten in de bodem zijn en welke nutriënten het gewas...

Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een advies voor de komende 4-weken een advies. Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd, de standaardopbrengst waarop de adviezen zijn...

Voor 90 euro ontvangt u BijmestMonitor voor <1 ha, de combinatie van GewasCheck en BodemCheck. (excl. de orderkosten van 27,50 euro). Bel uw monsternemer of bestel dit onderzoek makkelijk en snel online via bestelformulier BijmestMonitor....

De analysecijfers in de periode half april tot half mei 2018 -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali...

In de zomer van 2018 werden warme en droge perioden – zeer plaatselijk – afgewisseld met stortbuien. De extremen van de zomer hebben impact op de beschikbaarheid van nutriënten. In warme, vochtige grond zorgt een actief bodemleven voor het vrijkomen van veel stikstof (N) en...

In maïs komt zwavelgebrek steeds meer voor. Het S-gehalte in de bodem is de laatste jaren gestaag afgenomen. Dat heeft te maken met de verminderde depositie vanuit de industrie en ook de aanvoer uit dierlijke mest neemt af. Daar komt bij dat de mineralisatie van...