Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren? Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als u een bladbemesting heeft uitgevoerd, bepalen we dus alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen...

“Na 1 juli kan je in de uienteelt niets meer doen aan de bemesting. Het is daarom belangrijk dat je voor de zomer weet wat de toestand van de grond en het gewas is,” stelt Marcel van Hal, uienteler in de Hoekse Waard. “Telen is...

Sporenelementen zijn voor allerlei processen in een gewas van cruciaal belang. Het beschikbare gehalte van verschillende sporenelementen in de bodem is echter een onzekere factor tijdens de teelt. Enerzijds kan de concentratie in de bodem hoger zijn door de droogte van het afgelopen jaar. Anderzijds...

Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het Mg-gehalte van het loof lager is bij een hogere K-gift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren. Magnesium (Mg) is belangrijk in elke teelt...

BijmestMonitor geeft inzicht in het stikstofgehalte in de bodem en het gewas. In een case studie in aardappelen in Noord-Brabant laat zien dat het nuttig is om rekening te houden met het N-leverend vermogen van de bodem. Belangrijk, want te veel stikstof leidt tot te...

“In de winter besteden wij veel aandacht aan de calciumbemesting omdat calcium bepalend is voor de kwaliteit van onze appels. Tijdens het groeiseizoen wil je weten of het goed gaat. Met BijmestMonitor kan dat. Zo nodig kunnen we bijsturen”, zegt Alouis van der Zandt van...

Om te weten of bijbemesten tijdens het groeiseizoen noodzakelijk is, heeft Eurofins Agro de BijmestMonitor ontwikkeld. Dit is een combinatie van grond- en gewasonderzoek tijdens het groeiseizoen. Het onderzoek maakt duidelijk wat de direct beschikbare nutriënten in de bodem zijn en welke nutriënten het gewas...

Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een advies voor de komende 4-weken een advies. Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd, de standaardopbrengst waarop de adviezen zijn...

Voor 90 euro ontvangt u BijmestMonitor voor <1 ha, de combinatie van GewasCheck en BodemCheck. (excl. de orderkosten van 27,50 euro). Bel uw monsternemer of bestel dit onderzoek makkelijk en snel online via bestelformulier BijmestMonitor....

De analysecijfers in de periode half april tot half mei 2018 -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali...