BijmestMonitor is de opvolger van Navigator. Veel (aardappel)telers gebruikten Navigator voor informatie over de noodzaak van bijbemesting. BijmestMonitor biedt meer inzicht. Op basis van zowel grond- als gewasonderzoek krijgt u direct een beeld van de beschikbare nutriënten in de bodem en weet u hoeveel het gewas...