In de zomer van 2018 werden warme en droge perioden – zeer plaatselijk – afgewisseld met stortbuien. De extremen van de zomer hebben impact op de beschikbaarheid van nutriënten. In warme, vochtige grond zorgt een actief bodemleven voor het vrijkomen van veel stikstof (N) en...

In maïs komt zwavelgebrek steeds meer voor. Het S-gehalte in de bodem is de laatste jaren gestaag afgenomen. Dat heeft te maken met de verminderde depositie vanuit de industrie en ook de aanvoer uit dierlijke mest neemt af. Daar komt bij dat de mineralisatie van...

BijmestMonitor is de opvolger van Navigator. Veel (aardappel)telers gebruikten Navigator voor informatie over de noodzaak van bijbemesting. BijmestMonitor biedt meer inzicht. Op basis van zowel grond- als gewasonderzoek krijgt u direct een beeld van de beschikbare nutriënten in de bodem en weet u hoeveel het gewas...