Flinke verschillen in verloop minerale stikstof in de bodem, wat nu te doen?

Donderdag 14 juni 2018 is weer een meting gedaan van de minerale stikstof in de bodem. Vanaf de eerste meting van deze monitoring steeg de minerale stikstof in het praktijkveld naar 150 kg N/ha. Dit is het resultaat van de eerste bemesting, er was 170 kg N/ha bemest in het praktijkveld. Vervolgens bleef de voorraad aan minerale stikstof redelijk constant in het praktijkveld en daalde sterk begin juni. In het nulveld daarnaast is goed te zien hoe de mineralisatie van de stikstof in de bodem verloopt. Tot halverwege mei steeg de minerale stikstof in de bodem met ongeveer 30 kg N/ha, gerekend vanaf de eerste meting, en vervolgens daalde ook in het nulveld de minerale stikstof.

De daling van de minerale stikstof in beide velden kan verklaard worden door opname door het gewas. Op 31 mei 2018 zat er 47 g stikstof per kg droge stof in het loof in het nulveld en deze lag op 51 g stikstof per kg droge stof in het praktijkveld. Doordat er in het nulveld minder loofmassa aanwezig is, is de totale opname aan stikstof flink lager in het nulveld ten opzichte van het praktijkveld. Aan de ene kant is stikstof opgenomen, aan de andere kant zal er ook een deel zijn uitgespoeld. In april is in deze regio 92 mm gevallen en in mei 57 mm. Landelijk was april ook wat natter en mei wat droger en warmer. Het bemestingsadvies voor het praktijkveld is 55 kg stikstof per ha en voor het nulveld 156 kg stikstof per ha.