Is extra zwavel is nodig?

In maïs komt zwavelgebrek steeds meer voor. Het S-gehalte in de bodem is de laatste jaren gestaag afgenomen. Dat heeft te maken met de verminderde depositie vanuit de industrie en ook de aanvoer uit dierlijke mest neemt af. Daar komt bij dat de mineralisatie van zwavel uit de bodem pas in juni echt op gang komt. Al met al genoeg reden om te checken of er voor uw maïs voldoende zwavel beschikbaar is en hoeveel het gewas al heeft kunnen opnemen. Met BijmestMonitor krijgt u snel antwoord op de vraag of bijmesten noodzakelijk is.